Paslaugų suteikimo sąlygų ir Konfidencialumo politikos atnaujinimas

Ryšium su naujų teisės aktų dėl asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679) parengimu, kurie įsigalios šį mėnesį, mes darome būtinus pakeitimus Konfidencialumo politikoje.

Su naujomis taisyklėmis galima susipažinti čia https://interhostas.lt/paslaugu-suteikimo-salygos.html ir https://interhostas.lt/konfidencialumas.html. Jos įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.