Interhostas, UAB > Paslaugų suteikimo sąlygos

Paslaugų suteikimo sąlygos

Įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Prieš pradėdami naudotis šia svetaine, prašome atidžiai perskaitykite šį susitarimą. Prisijungdami prie mūsų svetainių arba naudodamiesi jomis (interhostas.lt, interhostas.com), Jūs sutinkate laikytis šio susitarimo. Naudojimasis šia svetaine patvirtina, kad sutinkate su visomis sąlygomis ir pranešimais.

Šios paslaugų suteikimo sąlygos (“sąlygos”) reglamentuoja prieigos prie mūsų bendrovės paslaugų / servisų bei jų naudojimo tvarką, t.y. mūsų svetainėmis, elektroninio pašto pranešimais, priedais ir kitomis mūsų paslaugomis, susijusiomis su šiomis sąlygomis (bendrai vadinamos “Paslaugos”), taip pat bet kokia informacija, tekstais, nuotraukomis ir kitomis medžiagomis, perduotomis, įkrautomis ar pateiktomis mūsų paslaugose. Gavus prieigą arba naudojant bet kurią iš mūsų paslaugų, Jūs išreiškiate ir patvirtinate savo sutikimą su šiomis sąlygomis.

1. Kas gali naudotis mūsų paslaugomis.

Jūs galite naudotis mūsų paslaugomis tik tuo atveju, jei sutinkate sudaryti teisiškai įpareigojantį susitarimą su UAB “Interhostas” ir Jums neatimta teisė naudotis jomis pagal Jūsų gyvenamosios vietos ar buveinės jurisdikcijos teisės aktus.

Bet kokiu atveju, norėdami pasinaudoti mūsų paslaugomis, Jums turi sueiti 18 metų. Sutikdami su šiomis sąlygomis ir naudojant paslaugas įmonės, organizacijos, valdžios institucijos ar kito juridinio asmens ar panašaus subjekto vardu, Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite tinkamų įgaliojimų dėl sutikimo išraiškos dėl šių paslaugų naudojimo sąlygų, kurios bus teisiškai privalomos tokiam juridiniam asmeniui, ir šiuo atveju po sąvokomis “Jūs” ir “Jūsų”, naudojamų šiose paslaugų teikimo sąlygose, bus numatomas šis juridinis asmuo.

2. Privatumas

Mūsų privatumo politika (https://interhostas.com/privacy.html) reglamentuoja mūsų elgesį su informacija, kurią pateikiate mums, kai naudojatės mūsų paslaugomis. Jūs suprantate, kad jei naudojatės mūsų įmonės paslaugomis, jūs sutinkate šios informacijos rinkimui ir panaudojimui (pagal Privatumo politiką), įskaitant šios informacijos perkėlimą ir saugojimą per/ į mūsų serverius, esančius ES teritorijoje, UAB “Interhostas” ar susiję su kompanija asmenys.

3. Atsakomybės apribojimas

UAB “Interhostas” ir susiję su juo asmenys neprisiima jokios atsakomybės už tiesiogines ar netiesiogines pasekmes ar neveikimą, kurių Jūs imatės, remdamiesi informacija, paslaugomis ar kitomis medžiagomis šioje svetainėje. UAB “Interhostas” siekia, kad informacija šioje svetainėje būtų tiksli ir išsami. UAB “Interhostas” negali garantuoti ir nebus atsakingas už žalą ar nuostolius, susijusius su tikslumu, išsamumu ir laiku atnaujinta informacija.

Galite naudotis šia svetaine tik savo pačių rizika. Jei naudojant šią svetainę arba medžiagas prireiks programinės įrangos, programų arba duomenų bazės remonto ar pakeitimo, sukels psichologinių sutrikimų, stresų ir kitų sveikatos būklės nukrypimų, UAB “Interhostas” neneša atsakomybės ir neneša jokių išlaidų. Šioje svetainėje patalpinta informacija, programinė įranga, produktai ir paslaugos gali būti su klaidomis arba klaidingi. Periodiškai mes keičiame informaciją. UAB “Interhostas” gali bet kuriuo metu tobulinti ar keisti šią svetainę be išankstinio įspėjimo.

4. Nuosavybės teisės

Visa medžiaga šioje svetainėje (straipsniai, nuotraukos ir kitas turinys) bei autorių teisės priklauso UAB “Interhostas”. Visos teisės saugomos. Neleidžiama kopijuoti, platinti ar perduoti apsaugotų autorių teisėmis medžiagų iš šios svetainės be raštiško UAB “Interhostas” savininko sutikimo.

5. Naudojimasis mūsų paslaugomis

Mūsų paslaugų sąrašas nuolat vystomas. Todėl šis sąrašas gali laikas nuo laiko keistis mūsų nuožiūra. Mes galime nutraukti (laikinai arba visam laikui) paslaugų teikimą (arba kai kurias funkcijas) tik jums ar visiems naudotojams, iš anksto apie tai pranešdami prieš 30 kalendorinių dienų. Mes taip pat pasiliekame sau teisę bet kuriuo metu nustatyti apribojimus duomenų naudojimui ir saugojimui savo nuožiūra. Be to, mes galime sustabdyti ar nutraukti paslaugų teikimą iš anksto pranešdami pagal pasirašytą sutartį, nenešdami atsakomybės.

6. Neteisėtas ar draudžiamas naudojimas.

Naudodamiesi šia svetaine ir bendrovės paslaugomis, Jūs garantuojate UAB “Interhostas”, kad nenaudosite jos jokiais tikslais, kurie yra neteisėti arba draudžiami šiomis sąlygomis ir pranešimais.

7. Sąlygų galiojimo nutraukimas

Jūs galite bet kuriuo metu nutraukti teisiškai įpareigojančią sutartį su UAB “Interhostas”, iš anksto pranešus UAB “Interhostas” ir nustojus naudotis teikiamomis paslaugomis.

Mes turime teisę sustabdyti arba nutraukti kai kurias arba visas mūsų teikiamas paslaugas, jei mes pagrįstai skaitome, kad Jūs pažeidėte šias Sąlygas. Jūs sutinkate atlyginti padarytą UAB “Interhostas” žalą ir atribotį jį nuo atsakomybės. Nuostolius ir ieškinius (įskaitant išlaidas už teisines paslaugas), susijusius su šio Susitarimo pažeidimu Jumis, padengsite Jūs.

8. Bendra informacija

UAB “Interhostas” gali retkarčiais peržiūrėti ir keisti šias Sąlygas. Pakeitimai neturės grįžtamosios galios ir mūsų santykiai su jumis visada bus nustatomi pagal galiojančią Sąlygų versiją, kurią visada galima rasti adresu interhostas.lt., išskyrus pakeitimų įtraukimą, siekiant įdiegti naujas funkcijas arba dėl teisinių priežasčių. Tuo atveju mes Jus informuosime prieš 30 dienų apie šių Sąlygų pakeitimą, kurios įtakotų bet kurios šalies, susietos šiomis Sąlygomis, teises ir pareigas, pavyzdžiui, per pranešimą el.pašto adresu, susieto su jūsų paskyra (UAB “Interhostas” klientams) . Toliau naudojantis prieiga ir paslaugomis po tokių pakeitimų įsigaliojimo, jūs automatiškai sutinkate laikytis atnaujintų Sąlygų.

Tuo atveju, jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia arba neturinčia ieškinio galios, tokia nuostata ar jos dalis bus laikoma neįeinančia į šias Sąlygas ir bus vykdoma kiek įmanoma mažesne apimtimi, o visos kitos šių Sąlygų nuostatos liks galioti. Jeigu UAB “Interhostas” nenaudoja bet kokių teisių ar šių Sąlygų nuostatų apsaugos priemones, tai negali būti laikoma atsisakymu nuo tokios teisės ar nuostatų.

Šios Sąlygos reiškia susitarimą tarp jūsų ir UAB “Interhostas” įmonės, kuri randasi adresu: Lietuvos Respublika, Statybininkų g. 24, LT-31205 Visaginas. Jei turite kokių nors klausimų dėl šių Sąlygų, prašome susisiekti su mumis.